Regulamin pensjonatu

Regulamin pensjonatu

 1. Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby.
 2. Doba w pensjonacie zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o 12:00 dnia następnego.
 3. Cisza nocna obowiązuje o godz. 22:00 do godz. 6:00.
 4. Gość wynajmując pokój w pensjonacie określa czas swego pobytu.
  W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty
  na jedną dobę.
 5. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość pensjonatu powinien zgłosić w recepcji do godz. 12:00.
  Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże pensjonatu i może być spełnione
  w miarę istniejących możliwości.
 6. Pensjonat zobowiązany jest zapewnić:
  • warunki pełnego wypoczynku gościa,
  • wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pokoju, względnie naprawą urządzeń, podczas nieobecności gościa, bądź w jego obecności
   jeśli wyrazi takie życzenie,
  • wymianę bielizny pościelowej co 3 dni i codzienną wymianę ręczników,
  • na życzenie gości całodniowe wyżywienie dodatkowo płatne.
 7. Pensjonat zobowiązany jest:
  • bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie,
  • do nieodpłatnego świadczenia usług depozytowych, budzenia, room servisu.
 8. Pensjonat nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości hotelowych,
  które nie zostały złożone do depozytu.
 9. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godz. 22:00.
 10. Gość pensjonatu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet
  jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 11. Przy opuszczeniu pensjonatu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
  lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
 13. Śniadania serwowane są od godziny 8:00 do 10:30, natomiast restauracja Stek czynna jest od 12:00 do 22:00.
 14. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych pod rygorem kary 100 zł za zdarzenie.
 15. Za usługę hotelową opłaty uiszczane są „z góry”.
 16. W Pensjonacie STEK panuje bezwzględny zakaz pozostawiania zwierząt zamkniętych w pokojach (bez opiekuna). Pensjonat STEK nie jest hotelem dla zwierząt, a jedynie akceptuje zwierzęta pod opieką gościa hotelowego.
 17. W przypadku gdy Gość Pensjonatu lub jego podopieczny, zwierze itp. zakłóca ciszę nocną lub zachowuje się w sposób naruszający prywatność i komfort innych Gości, personel Pensjonatu Restauracji STEK lub inne służby jest upoważniony do wyproszenia Gościa, bez zwrotu kosztów jego pobytu.

Centrum preferencji prywatności

Google

Na stronie osadzone zostały mapy Google, celem lepszej nawigacji

1P_JAR, APISID, CONSENT, SAPISID, NID, SID, SIDCC, SSID
1P_JAR, APISID, CONSENT, SAPISID, NID, SID, SIDCC, SSID

Pliki zgód i sesyjne

Pliki przechowujące sesje połączenia oraz zgód użytkownika na pliki Cookies

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Zamknąć konto?

Twoje konto zostanie zamknięte, a wszystkie dane zostaną trwale usunięte i nie będzie można ich odzyskać. Jesteś pewny?